ЕК предлага дерогацията на сеитбооборота и угарите да продължи и през 2023 г.

1,5 млн. ха ще могат да се върнат в производството за повишаване на продоволствената сигурност

земя под угарСлед искане от държавите-членки на ЕС Европейската комисия (ЕК) предложи временна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбообращението и поддържането на непродуктивни елементи на обработваемата земя. Въздействието на такава мярка ще зависи от избора, направен от държавите-членки и фермерите, но тя ще увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, предназначени за хранителни продукти. Смята се, че ще върне производството на 1,5 милиона хектара в сравнение с днес. Всеки тон зърнени култури, произведен в ЕС, ще помогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб.

Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите-членки на ЕС, преди да бъде официално прието.

Глобалната продоволствена система е изправена пред силни рискове и несигурност, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където в близко бъдеще могат да възникнат и проблеми с продоволствената сигурност.

С оглед на важността на стандартите за добри селскостопански и екологични условия (GAEC) за целите за запазване на потенциала на почвата и подобряване на биоразнообразието във фермите като част от дългосрочната устойчивост на сектора и за поддържане на потенциала за производство на храни, дерогацията е ограничена до 2023 г., което е строго необходимо за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, възникнали поради руската военна агресия срещу Украйна и следователно изключвайки засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя) .

Leave a Comment