Изпълнението на проекти на животновъди по мярка 4.1/2020 г. се удължава до 6 юни 2025 г.

кози, ХалалицаВ заповед на заместник-земеделския министър в оставка Момчил Неков срокът за изпълнение на проектите по подмярка 4.1, отворена през юли 2020 г., се удължава с около 20 месеца.

Инвестиционната подмярка за целеви прием на земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“ определяше в Приложение 1 на условията за кандидатстване максималният срок за реализиране на проектите да бъде 1 октомври 2023 г.

В заповедта е фиксиран нов краен срок до 6 юни 2025 година.

При уведомяване от ДФ „Земеделие“ за съгласие с исканата промяна, бенефициентът или пълномощникът му трябва да подпишат допълнително споразумение към договора в срок от 10 дни след получаване на уведомлението.

Новият срок е аргументиран в писмо на ДФ „Земеделие“ от декември миналата година, в което фондът предлага промяната като се позовава на регламент 2020/2220 от края на 2020 г. В него е посочено, че „крайният срок за извършване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и оперативните програми се удължава до 31 декември 2025 г.“

Leave a Comment