САРА очаква изкупните цени за слънчоглед да са 1300 лв./т, за царевица 660 лв./т

У нас пшеницата се изнася средно на 250 евро/т, ечемикът на 236 евро/т, рапицата на 572 евро/т

Царевица

царевицаПо текущи оценки на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА) реколтираните площи с царевица през тази година ще бъдат около 550 000 ха, което е с 4% под предходната година.

Въпреки добрите природни условия по време на вегетацията до момента, климатични условия през критичния юли и пестеливата агротехника през настоящата година дават основание средните добиви да се оценяват текущо на 6 т/ха, а общото производство да достигне 3,3 млн.тона.

През 2021 г. производството възлизаше на 3,38 млн.т. По прогнози на JRC-Mars добивът ще е 6,55 т/ха, докато средните добиви за ЕС могат да паднат с 8% на годишна база до 7,25 т/ха.

Средните пазарни цени за 2022/23 г при царевицата от място (Централна Б-я) се предвижда на около 660 лв/т ±5%.

Слънчоглед

При слънчогледа се очаква запазване на високия дял на площите до 840 хил. ха, което е с 1% нагоре в сравнение с миналогодишните. Оценката на САРА за реколтата 2022/23, е тя да варира между 1,89-1,94 млн. т, при среден добив от 2,30 т/ха. Производството се оценява да бъде като миналогодишното. Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,35 т/ха, докато за ЕС, той се изчислява на 2,18 т/ха.

Изкупните цени на пролетните култури за новата реколта заради притесненията от неблагоприятното отражение на горещините в Европа, войната в Украйна, високата икономическа инфлация и растящите производствени разходи ще останат високи.

Средните пазарни цени за 2022/23 г. при слънчогледа (Североизточна Б-я) се очаква да бъдат 1300 лв/т.

Износът за пазарната 2021/22 г. (юни-май) на пшеница се равнява на 5,15 млн.т, ечемик – 431 хил.т. и 278 хил.т. рапица.

Средните износни цени са 250 евро/т при пшеницата, 236 евро/т за ечемика и 572 евро/т при рапицата.

Прогноза за търговията със зърнени и маслодайни

FOB цените от Русия към края на юли се понижават с около 15% на месечна база в резултат на жътвената кампания и са: хлебна пшеница – 360 US$/т, ечемик – 305 US$/т, фуражна пшеница – 325 US$/т.

При царевицата FOB цената е 340 US$/т.

Най-значителен е спадът при слънчогледовото олио, където FOB цената от Русия е 1380 US$/т – 23% надолу за месец.

По данни на USDA, новата реколта в световен план се очаква да бъде добра на фона на високите цени за производство, горещото време и войната в Украйна.

Оценката за прибраната царевица е 1,19 млрд. т. – 2,5% под ожънатото през 2021 г. Производството на слънчоглед може да падне до 50,4 млн.т, заради двойното понижение в Украйна.

FOB цените на палмово масло от Малайзия към юли за последните 2 месеца са загубили около 27%, стигайки до 1190 $US. Добрите перспективи пред реколтата, специално при палмовото и соево масло действат на пазарите задържащо.

Leave a Comment