„Булгаргаз“ получава държавен заем от 800 млн. лв. за сделки с природен газ

Министерски съвет - сградаС постановление, одобрено днес от правителството, „Булгаргаз“ ЕАД ще получи заем в размер на 800 млн. лв. от държавата за закупуване на природен газ.

Средствата са необходими, за да се осигури непрекъснатост на доставките на природен газ за нормалното функциониране на икономиката и отоплението на домакинствата в страната, както и за изпълнение на ангажиментите на България като държава член на ЕС за гарантиране сигурността на енергийните доставки, в контекста на настоящата усложнена международна обстановка.

С Постановлението се одобряват допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г., които ще бъдат предоставени на „Булгаргаз“ ЕАД. Впоследствие средствата ще бъдат възстановени от „Булгаргаз“ ЕАД, съгласно условията на сключен договор между дружеството и Министерството на енергетиката.

Въпреки че приключи последния отчетен период с печалба от 6,5 млн. лв., „Булгаргаз“ е в недобро финансово състояние заради задълженията на „Топлофикация София“, които са в размер на над 320 млн. лв.

Leave a Comment