И кандидатите по мярка 4.1 могат да изберат изпълнител на проекта преди да подпишат договор с ДФЗ

трактор в градинаИ за кандидатите по подмярка 4.1 „Инвестиции в предприятия“, участвали в приема, проведен от 19 април до 30 септември 2021 г., има възможност да инвестират при актуализирани стойности на машини, съоръжения или услуги.

В заповед на  зам.-министър Георги Събев от 12 септември 2022 г. има промени в условията за кандидатстване.

В Приложение №1 – условия за кандидатстване, в раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ се създава нова точка 17.1.1., която гласи:

„В случаите по т. 17.1. е допустимо кандидатите да стартират процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №160/2016 г. след подаване на проектно предложение и преди сключването на административен договор, когато е налична техническа възможност за това в ИСУН 2020″.

Корекции са нанесени и в Приложение №2 – Условия за изпълнение на одобрените проекти, като и там е допълнена новата възможност за избор на изпълнител преди подписване на договор с ДФЗ.

 

Leave a Comment