Институтът по земеделие в Кюстендил вече с модерно оборудване за диагностика на вирусни болести

Благодарение на молекулярните анализи ще се подобри растителната защита при овощните култури и ще се селектират резистентни сортове и подложки

апаратура Институт по земеделие, КюстендилПротоколите за молекулярната диагностика на важни вируси по овощните видове са разработени от научни екипи на ССА и се прилагат чрез доставеното ново оборудване по Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ) към Министерството на образованието и науката.

Екипът на Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия, проф. д-р Елена Тодоровска – главен научен секретар на ССА и оперативен координатор на Компонент 1 на ННП-ХРАНИ, Янка Михайлова, Дирекция финансово управление и човешки ресурси на ССА, Мария Юнакова, началник отдел „Наука, образование и иновации”,  проф. дн Иван Атанасов, директор на Агробиоинститут на ССА, доц. д-р Илияна Кришкова, директор на Институт по земеделие – Кюстендил, както и участници по Националната научна програма присъстваха на откриването на новата лаборатория.

Новото оборудване позволява извършване на висококачествени изследвания и вземане на информирани решения за борба с вредителите, както и за селектиране на сортове и сортоподложкови комбинации, които са резистентни на вирусни и други важни заболявания. Не на последно място е създаването на безвирусен сертифициран материал.

„Човек трябва да внимава какво си пожелава, защото в един момент му се сбъдва. Аз от 15 години мечтая и исках да има лаборатория за провеждане на молекулярна диагностика на вируси по овощните видове, базираща се на полимеразна верижна реакция (PCR). Благодарение на ННП-Храни и Селскостопанска академия в лицето ръководството на ССА и конкретно на проф. Тодоровска, проф. Божанова, на колегите от Агробиоинститута и всички колеги, работили по програмата имахме честта да получим това оборудване“, каза при откриването научният секретар на ИЗ – Кюстендил и участник в проекта доц. д-р Анелия Борисова. Оборудването може да се използва от всички научни работници в института, които да извършват молекулярни анализи. Новата мечта на доц. Борисова е в Института да се създаде млад екип, който да бъде обучаван в лабораторията и по новите технологии. Специални благодарности бяха изказани и към заместник-директора на ИЗ – Кюстендил доц. д-р Димитър Сотиров, чието участие в НПП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ е причина и за включването на Института в Програмата.

3-1Доц. д-р Анелия Борисова представи направленията на изследвания в обновения лабораторен комплекс, новозакупената апаратура (PCR апарат, центрофуга с охлаждане, водна баня, гел електрофореза и фотодокументираща система) и направи кратка демонстрация на експериментите за идентифициране на М- и D-щамовете на PPV.

Фактът, че новото модерно оборудване вече е налично в ИЗ – Кюстендил, е много важен, тъй като до момента диагностиката на вирусите по овощните видове се е базирала на серологични методи.

Доц. Борисова подчерта предимствата на PCR анализа пред ELISA метода, изхождайки от факта, и че за много от вирусите, които са с икономическо значение няма разработени антитела, а това е изключително важно за производство на сертифициран посадъчен материал. Освен това новият метод, базиращ се на PCR е много по-чувствителен и позволява бърза и ефективна диагностика на вируса в дори и в малка концентрация и на ранен етап на заразяване на дърветата.

Доц. Борисова специално благодари за методическата и консултантска помощ на проф. дн Иванка Каменова и проф. дн Иван Атанасов от Агробиоинститута, от които е получила протоколи за работа с основните вируси по овощните видове и праймери за намножаване на части от техните геноми. По НПП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ са получени и реактивите, което е позволило провеждането на първите молекулярни експерименти с доказан резултат, през лятото на 2022г.

 

Leave a Comment