Заплатите в селското стопанство отидоха до небето в област Пловдив

1427 лева е средната заплата в аграрния отрасъл през третото тримесечие, което е с почти 49 на сто повече спрямо година по-рано

работнициПрез третото тримесечие (юли – септември 2022 г.) с най-висок скок сред всички дейности е брутната заплата в „Селско, горско и рибно стопанство„, съобщи Валентин Точев от Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

В посочения период средната месечна брутна заплата на заетите с аграрна дейност в област Пловдив е с 12,8% по-висока спрямо второто тримесечие (1265 лв.) и достига до 1427 лева. Година по-рано (юли – септември 2021 г.) заплатата е била 960 лева или с 467 лева по-ниска (ръстът е с 48,6%)

Средно за областта средната брутна месечната заплата през третото тримесечие е 1502 лева и е с 0,8 на сто по-висока спрямо второто тримесечие.

Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 1.7%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата след „Селско, горско и рибно стопанство“ са „Държавно управление“ – с 9.2% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 5.6%.

Спрямо третото тримесечие на предходната година средната месечна работна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13.7%, а в частния сектор – с 12.7%.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 2 390 лв., а с най-ниска е област Кюстендил – 1 161 лева. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 743 лв. – с 241 лв. или 16.0% по-висока от тази за област Пловдив.

Leave a Comment