Архитект® от БАСФ – единственият растежен регулатор и фунгицид в слънчоглед

Продуктът носи допълнителни 21 кг/дка
Тодор Евтимов

Тодор Евтимов

Нов продукт на БАСФ ще пази и конструира по най-добрия начин растенията и посевите от слънчоглед през  2023 г. Името му е Архитект®. Той бе представен на Агро семинара на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) миналата седмица. За него разказа Тодор Евтимов, технически мениджър на БАСФ за България и Западни Балкани.

Проектът Архитект® е стартиран през пролетта на 2022 г. с участието на производители на слънчоглед. Опитите са изведени  на 14 локации в страната с 12 различни хибрида, за да може да се обследва как се представя при местните почвено-климатични условия. Архитект® е нещо доста по-различно от познатите до момента продукти за растителна защита, тъй като има способността да работи като растежен регулатор, като фунгицид и като подобрител на фотосинтетичните процеси в растенията.

„През летните месеци първо ни направи впечатление, че растенията бяха по-ниски, а посевите по-хомогенни благодарение на употребата на Архитект®. Когато измерихме височината на растенията, установихме, че те са средно с около 10% по-ниски, което при различните региони е в границите между 15 и 30 см“, посочи Тодор Евтимов.

Причина за ниските стъбла е способността на Архитект® да преразпределя растежната сила, като вместо да я насочва нагоре, насочва енергията към кореновата система. Обемът и масата на корените се увеличават. При измерване, кореновата маса се е оказала с близо 20%  по-голяма именно заради употребата на Архитект®. Това е благоприятствало по-доброто усвояване на ресурсите в почвата като вода и хранителни вещества и е помогнало на растенията да вземат максимума от почвата.

„Другият параметър, който бе ясно видим, бе дебелината на стъблата. Растежната сила и тук се е изместила и вместо растенията да се удължават нагоре, измерването показа, че стъблото се е удебелило средно с 11%.  Това е важен фактор за по-здрави растения и подобрена устойчивост на полягане дори и при бури“, каза техническият мениджър.

Следващият параметър, който е впечатлил участниците в проекта, е намалената листна площ.  „В условията на сухо и горещо лято всеки сантиметър по-малко листна площ означава по-слаба транспирация и по-ефективно използване на водните ресурси“, посочи Тодор Евтимов. Намалението на листните площи в слънчогледа благодарение на Архитект® е средно с 6%.

„И докато вегетативните надземни части на растенията се характеризират с редуцирани размери, то при генеративните имаме увеличение. Диаметърът на питата става средно с 10% по-голям размер. Това е в резултат на две неща – повече семки в питата, и по-добре изпълнени семки. Освен на растежно регулаторния ефект, това до голяма степен се дължи на факта, че продуктът има фунгицидно действие. Когато растенията са предпазени от патогени, цялата им енергия отива към генеративните части и по този начин получаваме по-добре изпълнени семки“, обясни надграждащия резултат лекторът.

Защитата от патогени идва от фунгицидния компонент в Архитект®. Болести като фома, фомопсис, септориоза, алтернария и нови заболявания като ръжда са в спектъра на защита на Архитект®.

Резултатите след обследването на слънчогледа, третиран с Архитект®, сочат, че добивите от различните полета са средно с 21 кг по-високи спрямо нетретирани посеви. „Дори при занижените изкупни цени към днешна дата, това си е един допълнителен приход от порядъка на 18-19 лева“, обобщи Тодор Евтимов.

 

Leave a Comment