ЕК разреши употребата на глифозат до 15 декември 2023 г.

ДДТ, растителна защитаЕвропейската комисия (ЕК) удължи разрешението за употребата на хербицид глифозат до края на 2023 г. Разрешението трябваше да изтече на 15 декември тази година, припомня „Политико“.

По-рано тази година Комисията поиска от страните от ЕС да одобрят удължаване с една година на изтичащото  петгодишно разрешение, след като Европейският орган за безопасност на храните (EFSA)  обяви, че няма да може да приключи процеса на оценка на риска поне до юли 2023 г. Заключенията на EFSA, първоначално очаквани през септември, са от основно значение за решението на Комисията и страните от ЕС дали да одобрят отново хербицида или не.

Противоречивият химикал, който според критиците е свързан с рака и може да има вредно въздействие върху насекомите и морските безгръбначни, последно беше повторно одобрен за употреба в ЕС през 2017 г. През май тази година Европейската агенция по химикалите (ECHA) заключи, че глифозатът е не е канцерогенен, но може да причини сериозно увреждане на очите и е токсичен за водните организми.

След като страните не успяха да постигнат решение с мнозинство при гласуването през  октомври и ноември, Комисията заяви, че има „законово задължение“ да удължи разрешението, докато агенцията по храните на ЕС публикува заключенията си следващата година.

Едногодишното разрешение изтича на 15 декември 2023 г.

Leave a Comment