Стопаните на месодайни говеда кандидатстват за 180 лв. за заклано животно, но указания липсват

Абърдийн Ангус

Абърдийн Ангус

От 19 декември до 20 януари 2023 г. стопани на месодайни говеда могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis. Това бе решено на последния Управителен съвет на ДФ „Земеделие“.

Бюджетът на помощта е 1,4 млн. лв.

За едно заклано животно в периода 1 октомври 2021 – 30 септември 2022 г. ставката е 180 лева. Средствата трябва да намалят направените разходи за транспорт, кланица, издаване на административни документи.

Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца  включително, до навършване на 24 месеца.

Указания за кандидатстването все още липсват на страницата на ДФ „Земеделие“.

Leave a Comment