Тодор Джиков каза, че е възможен de minimis за производството на разсади

Заместник-министърът препоръча коопериране на производителите на зеленчуци. Те се оплакаха от липсата на работници

Министерството на земеделието работи за възстановяване на разсадопроизводството, което е в основата на устойчивото зеленчукопроизводство. Това каза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на браншова среща с представители на сектор  „Зеленчукопроизводство“.

Той посочи, че здравият посевен материал е предпоставка за добри добиви и е в основа за устойчиво и печелившо зеленчукопроизводство.

„Отглеждането на зеленчуци изисква сериозни инвестиции на годишна база.  Възвращаемостта на вложенията е от изключителна важност и то гарантира функционирането на стопанствата и възстановяването на сектора“, отбеляза Тодор Джиков. И допълни, че трябва да се подобрят условията за селектиране на нови сортове семена. „Вярвам, че съвместно със зеленчукопроизводителите, търговците на посадъчен материал и с учените ще успеем да постигнем резултати“, посочи още заместник-министърът.

По думите му държавата ще насърчава работата на специализираните научни институти, заети със зеленчукопроизводството, за да може да се осигури висококачествен посадъчен материал за стопаните. Той изтъкна, че някои селектирани сортове зеленчуци показват добри резултати и в Западна Европа, но отличните почвено-климатични условия у нас оказват по-благоприятно влияние за вкусовите качества на зеленчуците.

Заместник-министър Джиков допълни, че е важно да се търсят начини за финансиране на стопаните. Той обясни, че е възможно да се разработи държавна помощ “de minimis”  за разсадопроизводството. Средствата по нея трябва да са целеви и насочени към необходимостта на обвързаните с конкретно производство.

„Възможност да се възстанови разсадопроизводството е кооперирането. Земеделските производители трябва да се сдружават и с тази цел  се работи по законодателни инициативи, които да мотивират фермерите към обединение“, каза още той.

Тодор Джиков каза, че се работи по изготвянето на нови технологични карти, които ще са дигитални. В тях ще има специален раздел за производствените разходи, които ще се актуализират веднъж в годината.

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че основен проблем е липсата на работна ръка. Заместник-министърът обясни, че съвместно с Министерството на труда и социалната политика се работи по промяна в законодателството относно еднодневните договори и улесняване на процедурата за наемане на работници от трети страни. И посочи, че е важно да развиваме оранжерийното производство, за да може да се осигури 11-месечна заетост за сезонните работници в сектора.

На събитието бяха представени възможностите за подпомагане на зеленчукопроизводството през следващата година.

Leave a Comment