Създадена е рамкова програма с 8 мерки за утвърждаване на традиционните храни

Програмата ще даде възможност за създаване на къси вериги на доставки, кулинарен и винен туризъм, както и промоции на продукти

2022-12-23-3-SabevМинистерството на земеделието разработи Рамкова програма за местните и регионални традиционни храни, която цели да бъде разкрит и остойностен техният икономически потенциал, както и те да бъдат популяризирани. Документът вече е утвърден от министъра на земеделието Явор Гечев. Това съобщи на пресконференция заместник-министърът на земеделието Георги Събев. В събитието участваха и производители на традиционни храни.

Рамковата програма обхваща територията на цялата страна и селскостопанските продукти и храни, предназначени за консумация от човека, включително и рибни продукти; вина; ароматизирани лозаро-винарски продукти и продукти на основата на плодови вина и оцети; спиртни напитки.

Включва осем мерки с предвидени дейности по всяка от тях, които включват проучване, възстановяване и съхраняване на информация за местните и регионалните традиционни продукти; разработване на нормативна рамка за регламентирането им; укрепване на капацитета за контрол; разработване и поддържане на интернет платформа, даваща възможност за развитие на къси вериги, кулинарен и винен туризъм; повишаване на информираността и подкрепа на производителите с информационни и промоционални кампании; подобряване на взаимодействието между производителите и туристическия бранш; насърчаване на сдружаването на производителите; съдействие за защита по европейските схеми за качество.

На пресконференцията производители и пазители на традициите разказаха как се произвеждат характерни продукти като трахана, нафпавок и сирене от различни региони на страната.

„С тези продукти са се хранили много поколения преди нас, те ще допринесат за развитието на селските региони. Мерките в рамковата програма ще помогнат както на тези, които съхраняват кулинарното ни наследство, така и на тези, които искат да го преоткрият“, заяви заместник-министър Събев.

Той каза в заключение, че всички могат да помогнат за опазването на това наследство, включително като потребители.

Leave a Comment