С 26 месеца се удължава срокът на мярка 20, с която МЗм и ДФЗ наемат допълнителен персонал

Новият срок е до 31 декември 2025 година

администрацияНа днешното си заседание правителството измени Постановлението за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Постановлението е от 2015 г. и позволява Министерството на земеделието да наема допълнително на срочни трудови договори до 30 служителя, а на ДФ „Земеделие“ – до 180. Тази възможност за допълнителен персонал бе до не по-късно от 30 октомври 2023 г.

С измененията в постановлението, гласувани днес, срокът се удължава до 31 декември 2025 година, ако той се е запазил такъв, какъвто е в проекта на изменение на постановлението. (Пресслужбата на Министерския съвет не посочва в съобщението какъв е крайният срок.)

В мотивите е записано, че промените целят оптимизиране и укрепване на административния капацитет, зает в процеса на прилагане на ПРСР, както и в подготовката и бъдещото прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Финансирането е със средства на Програмата от мярка 20 „Техническа помощ”.

С приемането на проекта се дава възможност да се сключат договори с лица за по-дълъг период от време.

За приемането на проекта не са необходими допълнителни разходи, трансфери и други плащания по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.

 

Leave a Comment