Слънчогледът падна с близо 15% под цената отпреди година, зърненият износ заспа

Изсъхнал слънчогледМаслодайният слънчоглед вече е с 14,5% по-евтин от пазарната му стойност преди година. Към 5 януари 2022 г. той се е търгувал за 1 118 лева за тон, а към 4 януари тази година е 956 лева/тон по данни на отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието.

Българската слънчогледовата реколта, заедно с внесената у нас украинска стока, не се изнасят, поне по море. Пак по последни данни на МЗм от 5 септември 2022 г. до 8 януари 2023 г. при Пристанище Варна са натоварени за износ едва 2 227 тона. Като знаем, че миналогодишното производство на слънчоглед е малко над 2 милиона тона, а вносът на украински е поне 800 хиляди тона, това означава, че износът на слънчоглед е по-малък от 0,1% от произведеното у нас и пристигналото от Украйна количество.

Пшеницата продължава да поевтинява и да се доближава до цената отпреди година. По данни на САПИ към 4 януари т.г. хлебното зърно се е търгувало за 552 лева/тон при 520 лева година по-рано. Фуражното се продава за 540 лв. при 507 лв. през януари 2022 г.

Износът на пшеница също е заспал. От началото на юли 2022 г. до 8 януари 2023 г. са отпътували по море 471 578 тона при 969 665 тона допреди година. Това е с 51,4% по-малко.

Движението на ечемика е още по-мудно. За последните шест месеца са изнесени са 6 706 тона, при отчетен над 78 000 тона експорт преди година.

До началото на декември 2022 г. не е бил експортиран и един тон царевица. В началото на януари 2023 г. вече имаме изнесени 8 772 тона, което е с 98% по-малко спрямо началото на миналата година.

Цената на царевицата е само с 9% над  миналогодишната. Към 4 януари 2023 г. зърното се е търгувало за 527 лв., а преди година за 483 лева.

Новата пазарна ситуация с падащи цени и почти никакъв износ е на фона на по-слабата миналогодишна реколта и сериозно увеличените разходи за производство.

 

Leave a Comment