Румъния ще наказва фермерите с 1 до 5 г. затвор, ако използват неразрешени пестициди

Създадена е нова наредба за ползване на продуктите за растителна защита от дребни земеделци

растителна защитаДребните фермери в Румъния вече няма да рискуват затвор за използване на продукти за растителна защита, а агроаптеките ще могат да продават продуктите, от които земеделците се нуждаят, независимо от обема на опаковката. След участието на Agrointelligence и Асоциация Земеделска сила (AFF) проектът на извънредна наредба за търговията и употребата на фитосанитарни продукти беше променен.

Подлежи той да се одобри от правителството и да се публикува в Държавния вестник на Румъния, за да започне да се прилага, пише сайтът agrointel.ro.

На 23 ноември 2022 г. Agrointel.ro представи разпоредбите на проект на нормативен акт, поставен за обсъждане. Проектът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоби до 15 000 леи (почти 6000 лева) за фермери, които използват фитосанитарни продукти от професионална употреба без разрешение.

След публикувания за обсъждане проект проблемът е станал национален и вече не е можело да бъде игнориран на ниво Министерство на земеделието. Последвали за предложение за промени на текстове в наредбата от някои земеделски организации.

Никой обаче не е оспорил предвидените наказания.

По предложение на AFF фразата „фитосанитарни продукти за професионална употреба“ е заменена с фразата „ продукти за растителна защита с остра токсичност от категория 1, 2 и 3, съдържащи пиктограма GHS 06 “. Така е станало ясно, че само използването на тези опасни продукти е престъпление, което се наказва със затвор.

Премахнато е ограничението, записано в проекта, агроаптеките да могат да продават само до 1 кг/1 литър продукт на купувачите.

Записано е още, че „продуктите за растителна защита се продават във фитофармацевтици в оригинални и запечатани опаковки .
Забранява се разпечатването на опаковките и продажбата на продукти за растителна защита в опаковки, различни от оригиналните.“

Ето и други текстове:

Чл.11 (1) Забранява се търговията, употребата и предоставянето на услуги с продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност.

(2) Продуктът за растителна защита по ал. (1) се счита за отпадък и се управлява в съответствие със специфичното действащо законодателство.
Чл.12 (1) По изключение от чл. 11 срокът на годност на продукт за растителна защита може да бъде удължен само с цел използването му за следващата земеделска кампания, но не повече от 12 месеца от датата на изтичане на срока на годност въз основа на анализен бюлетин, издаден от акредитирана лаборатория, по желание на професионалния потребител на стоката на склад , без промяна на етикета.
(2) Анализът по ал. (1) се извършва най-малко 30 дни преди изтичане на срока на годност на продукта.
(3) Забранява се продажбата на продукти с удължен срок на годност.

 

 

Leave a Comment