На второ четене в комисия отива Законът за горите

земеделска комисияНа 25 януари парламентарната Комисия по земеделие ще разгледа на второ четене промени в Закона за горите. При внесени три предложения за законопроекти – от ГЕРБ-СДС, от БСП и от „Продължаваме промяната“, народните представители ще трябва да обединят утре трите проекта в един.

Промените в Закона за горите касаят основно реда, по който ще се добиват и разпределят към населението дърва за огрев от общински, държавни и частни гори.

Предлагат се срокове, в които да се подават заявления от нуждаещите се – към кметове, ако има общински гори, или към директори на държавни, ловни или учебно-опитни стопанства.

Запазва се ограничението едно домакинство да има право да получи до 10 пространствени кубика дърва.

В дневния ред на комисията е включено представяне и обсъждане на проект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – първо четене. Законопроектът е внесен от Албена Върбанова и група депутати  касае разпределянето на пасищата.

В последна точка на програмата е обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен от Костадин Костадинов и група депутати. В проекта се предлага да се забрани употребата на диазотен оксид (райски газ) в обекти за дистрибуция на храни.

Leave a Comment