Износът от България на зърно по Черно море съвсем заспа

търговски корабЗърненият износ по Черно море у нас съвсем заспа. От началото на пазарната 2022/23 година до 22 януари 2023 г. през „Пристанище Варна“ са изнесени общо 533,9 хил. тона пшеница (в т. ч. 31,5 хил. тона през последната седмица), което е с 46,7% по-малко на годишна база. Експортът на ечемик през порта изостава още по-значително спрямо година по-рано – с 91,4%, което е 6 706 тона.

През пристанище Бургас не е регистриран никакъв износ на зърнени и маслодайни култури.

Заедно с изнесените 2,1 хиляди тона царевица, общото количество напуснало страната ни от 5 септември 2022 г. до 22 януари 2023 г. е                         10 870 тона през „Пристанище Варна“ ЕАД. То е с 97,7% под миналогодишните обеми за същия период.

Износът на слънчоглед през порта остава в застой, като от началото на септември 2022 г. досега са преминали едва 2,2 хил. тона.

През последните две пазарни години „Пристанище Варна“ ЕАД формира средно 22% от общия експорт на пшеница и ечемик от страната, 33% от този на царевица и 4% от този на слънчоглед, уточнява агростатистиката.

От началото на съответните пазарни години (м. юли 2022 г. за есенните и м. септември 2022 г. за пролетните култури) до 22 януари 2023 г. не е регистриран внос на зърнени и маслодайни култури през двете наблюдавани пристанища във Варна и Бургас.

 

Leave a Comment