Производителите на трапезни картофи остават без директно подпомагане

Картофи за нишесте са изключени от интервенцията за обвързана подкрепа в планински райони

производител на картофиНяма шансове производителите на трапезни картофи да получават ежегодно помощта de minimis, така че да бъдат компенсирани чрез нея за изключването на земеделската култура от кръга на зеленчуците, за които се раздава обвързана подкрепа.

Подпомагането на стопаните ще бъде ограничено до възможността за получаване на инвестиционни помощи; за участие в схемата за компенсиране на щети при природни бедствия, както и при болести по растенията и животните. Производителите на трапезни картофи ще участват в помощите насочени към гарантиране използването на качествен посевен материал и оптимизиране процеса по производство на качествени селскостопански продукти. Стопаните ще получават данъчни облекчения и ще участват при разпределянето на извънредни помощи. И това е всичко.

Това четем в отговора на министъра на земеделието Явор Гечев на въпрос, зададен от депутата Десислава Танева и група народни представители от ГЕРБ-СДС.

Държавната помощ de minimis не може да се отпуска ежегодно и планово към производителите на трапезни картофи, тъй като тя е предвидена за предоставяне при спешна необходимост. Освен това е свързана с някои ограничения в максималния размер на подпомагане, а също така и зависимост от възможностите на държавния бюджет.

Ако се създаде ежегодна държавна помощ за покриване на производствени разходи по отглеждането на трапезни култури, то тя би била оперативна помощ за оперативни разходи, каквато би следвало производителят да покрива сам.

При обвързаната подкрепа ще останат само картофите за производство на нишесте. Такива картофи до момента у нас не са отглеждани, нямаме и преработвателни предприятия за тях.

Ако все пак някои производители се насочат към отглеждане на картофи за нишесте, то те ще са задължени да представят договори за изкупуване на продукцията им, които ще са подписани от преработватели в други държави членки на ЕС, и може би най-вече в Румъния. Вероятно ще се изискат и документи за осъществена продажба, за да се изключи възможността за злоупотреби.

Производителите на картофи за нишесте следва да са регистрирани и по реда на Закона за защита на растенията. Така продукцията им ще подлежи на фитосанитарен контрол, включително и контрол на семената.

Картофите за нишесте са изключени от обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци, произведени в планински райони, се посочва още в отговора.

 

 

 

Leave a Comment