Селскостопанска академия участва на изложението АГРА с 29 щанда и три семинара

Катя Узунджалиева, директор на ИРГР в Садово  Снимка ог АГРА 2022

Катя Узунджалиева, директор на ИРГР в Садово
Снимка ог АГРА 2022

В рамките на Международното земеделско изложение АГРА 2023 г. от 21 февруари до 25 февруари 2023 г. в Палата 6 на Международния Пловдивски панаир, Селскостопанска академия (ССА) и нейните 29 института и центрове ще участва с организиране на два типа събития, съобщиха от академията. Това са:

  • 29 щанда за представяне на дейността, резултатите и продуктите от научната работа на изследователите от 29-те научни института и центрове – в периода 21 -25 февруари, 2023 г.;
  • 2 броя семинари за представяне резултатите от четиригодишната работа на екипите от изследователи на ССА в Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ) на 22 и  23 февруари, 2023 г. 
  • 1 семинар за представяне на резултатите от научната работа на изследователите от научните институти на ССА, работещи в научно направление „Животновъдство” на 24 февруари, 2023 г.

Събитията, организирани от ССА са насочени към фермери, експерти, изследователи, преработвателни на храни, студенти, ученици и любознателни граждани. Целта е да се насърчи професионалното общуване, обмяната на опит и идеи, и да се засили видимостта на продуктите и услугите предлагани от ССА.

Темите на срещите са резултатно ориентирани и имат за цел да представят научни разработки, представящи технологични и практически решения за внедряване в земеделските стопанства и/или бизнеса. Представянето и демонстрациите на технологии, сортове, линии, хранителни продукти, иновативни разработки ще се извърши от самите автори/ изобретатели/ изследователи и обхващат основните направления в сектора земеделие, храни и биоикономика.

Програма на семинарите

22 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.

   „Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес  идеи за кръгова биоикономика”

ПРОГРАМА

13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов – Заместник – ректор на Аграрен университет – Пловдив и главен координатор на ННП – ХРАНИ;

13:15-13:45 ч. Възможности за оползотворяване на агро-отпадъци богати на фенолни съединения - проф. дн Иван Атанасов, Агробиоинститут – София, ССА;

13:45-14.15 ч. Потенциални решения за биоконтрол на неприятели по овощни култури

–  доц. д-р Женя Илиева, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – София, ССА;

14:15-14:45 ч.    Биовъглен – за почвено качество и продуктивност – проф. дн Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – София, ССА;

14:45-15:15 ч.   Кафе пауза

15:15-15:45 ч. Функционални храни и биоразградими опаковки – иновативни решения за кръгова биоикономика – проф. д-р Илиана Начева, Институт по криобиология и хранителни технологии – София, ССА    

15:45 -16:00 ч.  Дискусия

23 февруари 2023 г. от 13.00 до 16.15 ч.

Земеделие в условията на променящ се климат”

ПРОГРАМА

13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов – Заместник – ректор на Аграрен университет – Пловдив и главен координатор на ННП – ХРАНИ;

13:15-13:45 ч. Агро-климатичните условия за отглеждане на основни групи земеделски култури, настояще и бъдеще – проф. д-р Валентин Казанджиев, Национален институт по метеорология и хидрология;

13:45-14.00 ч. Растителна селекция – инструмент за справяне с климатичните промени –  проф. д-р Виолета Божанова, ССА;

14:00-14:30 ч.  Обратно към българската селекция за по-качествено и устойчиво  производство на пшеница в рискова среда – доц. д-р Галина Михова, Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, ССА;

14:30-15:00 ч.   Кафе пауза

15:00-15:20 ч. Селекционни решения при царевицата в условията на екстремни и трайни климатични промени – доц. д-р Наталия Петровска, Институт по царевицата – Кнежа, ССА         

15:20-15:50 ч. Климатични промени и реакцията на нови сортове слива и сортоподложкови комбинации при черешата – доц. д-р Димитър Сотиров, Институт по земеделие – Кюстендил, ССА;

15:50 -16:15 ч.  Дискусия

24 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.

   „ПРЕЖИВНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“  

ПРОГРАМА

13:00-13:10 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов

13:10-13:45 ч. Технологични и икономически модели в говедовъдството – проф. д-р Теодора Ангелова,  Земеделски институт – Стара Загора, ССА;

13:45-14.15 ч. Интензификация на репродуктивния процес в овцевъдството – доц. д-р Никола Методиев, Институт по животновъдни науки – Костинброд, ССА;

14:15-14:45 ч. Актуален статус и перспективи за автохтонните породи в България – доц. д-р Геновева Стайкова, Земеделски институт – Шумен, ССА;

14:45-15:15 ч.   Кафе пауза

15:15-15:45 ч. Използване на пре- и пробиотични вещества като алтернатива на пробиотиците в животновъдството – проф. д-р Стайка Лалева, Земеделски институт – Стара Загора, ССА;

15:45 -16:00 ч.  Дискусия

Leave a Comment