С попълване на анкета АгроХъб.БГ обещава на фермерите безплатен достъп до услуги и обучение

АгроХъбОт АgroHub.BG провеждат мащабно анкетно проучване за нуждите на потребителите от обучения и услуги, свързани с повишаване на техните цифрови знания и компетенции. По този начин, както и благодарение на богатия си експертен потенциал, организацията цели да изгради своето разнообразно портфолио, насочено към идентифицираните потребности на целевите групи.

Обратната връзка, получена от попълнилите анкетата, ще помогне на организаторите от АгроХъб.БГ да подобрят качеството на предлаганите комплексни услуги и да се запознаят с конкретните нужди на потребителите в сферата на технологиите и дигитализацията на земеделието. 

Проучването е насочено към земеделски производители, малки и средни предприятия в областта на земеделието и агро-хранителната промишленост, преподаватели във висши учебни заведения, студенти, изследователи, представители на публичната администрация, консултантски организации, компании от сферата на ИКТ, новостартиращи предприятия (стартъпи) и други заинтересовани страни, които ще се възползват от услугите в рамките на проекта AgroDigiRise. 

Анкета АгрохъбВсеки попълнил анкетата има възможност да се абонира за информация и безплатен достъп до всички услуги и обучения, предоставяни от AgroHub.BG! 

Анкетата ще бъде разпространявана в периода 10-25 февруари онлайн и на хартия чрез партньорската мрежа на AgroHub.BG. Попълването й отнема не повече от 10 минути.

Към анкетата на AgroHub.BG: https://forms.gle/2cSp5KqbyaohqEdWA

За AgroHub.BG

В консорциума по проекта AgroDigiRise на Европейския Цифров Иновационен Хъб AgroHub.BG участват Институт за агростратегии и иновации; Ондо Солюшънс; ТехноЛогика; Бивайн; Институт по зеленчукови култури „Марица“; Аграрен университет – Пловдив; Център по растителна системна биология и биотехнология; Институт по философия и социология при БАН; Национална асоциация на зърнопроизводителите; Българска асоциация на търговците на агротехника; Клийнтех България; Фондация Приложни изследвания и комуникации, Клъстер Тракия икономическа зона и Община Пловдив като асоцииран партньор по проекта.

 

Leave a Comment