127 кланици са получили de minimis за говеда (корекция)

теленце

Три часа след като от фонд „Земеделие“ изпратиха съобщение за изплатена държавна помощ за кланици, последва корекция. А именно – помощта de minimis e получена не от кланици, а от говедовъди. Объркването вероятно е предизвикано от подобна схема, прилагана от три години, при която кланиците получават подпомагане за заклани около Великденските празници агнета.

С корекциите съобщението се променя така:  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 614 880 лв. на 127 животновъди по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.

Приемът по схемата продължи от 19 декември 2022 г. до 20 януари 2023 г.,  като съгласно указанията плащанията трябва да се извършат до 28 февруари 2023 г.

По помощта са подадени общо 149 заявления, като 144 от тях са допустими за подпомагане. На 127 животновъди е платено, като на останалите 17 средствата ще бъдат преведени след приключване на административните проверки.

Помощта се предоставя за животни, заклани в периода 1 октомври 2021 г. – 30 септември 2022 г., като размера на подпомагане е до 180 лв. на заклано говедо.

Говедата, предназначени за клане, следваше да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябваше да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо бе закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца включително, до навършване на 24 месеца.

Бюджетът на помощта de minimis е 1 440 000 лв.

 

Leave a Comment