„Булгаргаз“ спира необосновано газа на оранжерия със засадени краставици и домати за 2,5 млн. лв.

Растенията, чиято беритба ще започне скоро, ще погинат
Държавната фирма търси 300 хил. лв. от земеделския производител Румяна Величкова, но не представя документи за дълга
оранжерия

Снимката е с илюстративен характер

Оранжерия в землището на с. Трудовец, община Ботевград, със засадени в нея предимно краставици и малко домати ще остане без природен газ от 7:00 часа утре, 1 март.

С уведомление, изпратено от „Булгартрансгаз“ (фирмата, която доставя на клиентите газа, получен от „Булгаргаз“) до земеделският производител Румяна Величкова, държавното дружество предупреждава стопанина да преустанови приемането на горивото за отопление. Ако ползвателя на газ не направи необходимото, то тогава „Булгартрансгаз“ ще предприеме действия за спиране и в този случай „няма да носи отговорност за рискове, щети и претенции на засегнати лица“, пише в уведомлението с изх. №4, изпратено на 24 февруари.

Ден по-рано „Булгаргаз“ пише до Константин Бонев, и.д. директор „Технически операции“ в „Булгартрансгаз“, да прекрати газовата доставка до производителя Румяна Величкова.

Владимир Величков съобщи пред Агро Пловдив от името на производителя Румяна Величкова, че „Булгартрансгаз“ търси около 300 000 лева задължения, натрупани при отопляване на оранжерията.

„Поискахме да ни покажат документи за този дълг, тъй като ние сме сигурни, че нямаме задължения. От „Булгартрансгаз“ не ни предоставиха никакви факти“, каза Величков.

От общинската служба по земеделие в Ботевград са съставили на 27 февруари по искане на производителя Констативен протокол за продукцията, която е застрашена от унищожаване заради внезапното спиране на отоплението.

Служителите на министерството са установили, че „в оранжерията на площ 30 дка (според Владимир Величков – 60 дка) има засадени дългоплодни краставици във фаза цъфтеж и начало на плододоване, които са над 54 000 броя, както и над 20 250 броя домати, които са в цъфтеж на 3-та китка“.

Владимир Величков съобщи, че до момента са вложени около 2,5 млн. лв. за отглеждане на зимната реколта зеленчуци. Отделно от това се очакват към 600 тона краставици и над 100 тона домати – продукция, която няма да достигне до пазарна фаза заради спиране на природния газ.

Това се случва в ситуация, в която има висока инфлация, предизвикана от дефицит на пресни зеленчуци заради лошото време в по-южни страни производители на краставици и домати. У нас оранжериите, в които е заложено зимно производство, са изключително малко заради рисковете, които крие реализацията на реколтата с висока себестойност.

От Агро Пловдив изпратихме запитване до „Булгаргаз“ относно причините за решението да бъде преустановено подаването на газ до оранжерията в с. Трудовец с настояване за бърз отговор, тъй като след броени часове ще настъпи 1 март. До 17:30 часа отговор нямаше.

Малко по-късно отговорът на Кирил Мицев, директор на „Международно сътрудничество“ бе следният:

„Във връзка с Вашето запитваме, информираме Ви както следва:

Към 28.02.2023 г. „ЧЗП Румяна Величкова“ има просрочени задължения към „Булгаргаз” ЕАД за периода 12.10.2022г. – 28.02.2023 г. за доставен природен газ, пренос на природен газ и осигурен капацитет.

Също така, съгласно действащия между двете страни договор, има и начислена неустойка за забавени плащания. За всички дължими суми „ЧЗП Румяна Величкова“ е информирана надлежно. 

„ЧЗП Румяна Величкова“ е извършило частични плащания с банкови преводи през месец февруари, с които са погасени частично задължения, но са налице остатъчни такива по издадените данъчни документи. 

Със свое писмо „Булгаргаз“ ЕАД е поканил „ЧЗП Румяна Величкова“ да изплати просрочените задължения в срок до 28.02.2023 г., като към настоящия момент дължимите суми не са погасени. 

„Булгаргаз“ ЕАД очаква „ЧЗП Румяна Величкова“ да погаси изцяло дължимите суми или да предложи обвързващ погасителен план за тяхното изплащане.“

Leave a Comment