Участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план се заявява до 10 март

МЗХКрайният срок за подаване на заявления по процедурите за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в общественополезна дейност, частна полза, кооперативни съюзи и за наблюдатели в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 г. е 10-ти март 2023 г. (петък), припомня Министерството на земеделието.

Поканите и образците на документи по процедурите за избор са публикувани на електронната страница на министерството на 23.02.2023 г. на следния линк: МЗм

Кандидатите подават писмено заявление и придружаващи документи за участие в избора до ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието или на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

Заявлението се подписва от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението е подписано на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ не може да подаде повече от едно заявление.

При следващите етапи от процедурите ще са необходими още документи, предупреждават от министерството.

Leave a Comment