ДФЗ кани застрахователите за сключване на споразумения

Смачкана от градушка и вятър пшеница

Смачкана от градушка и вятър пшеница

Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) кани всички застрахователни компании да сключат споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”.

Образец на споразумението може да бъде намерен на сайта на ДФЗ.

В споразумението е записано, че се подпомагат земеделски стопани/малки и средни предприятия/, отглеждащи овощни (семкови, костилкови, ягодоплодни, черупкови, южни, десертно грозде), зеленчукови, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени (пшеница, ечемик, царевица) и маслодайни култури( рапица, слънчоглед), за застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия: слана, заледяване, градушка, силен или проливен дъжд, тежка суша, буря и други неблагоприятни събития. Покриват се разходи за застрахователни премии по застрахователни полици с включени едно или няколко застрахователни събития.

Припомняме, че до 9 юни 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция.

Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

Leave a Comment