САРА очаква производството на оранжерийни зеленчуци още да се свие

оранжерията в Ръжево КонареЦентърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) прогнозира в последния си бюлетин допълнително свиване на производството на оранжерийни зеленчуци (домати, краставици и пипер) у нас. При полските зеленчуци се очаква запазване на равнищата от последните една-две години.

Общото производство на домати се предвижда на 105 хил.т. (-3% спрямо 2022 г), с вариация ±5% при вероятност от 40%. Вероятността за по-високо производство от тези средни граници е оценено на 35% , а песимистичният сценарий се разглежда с шанс от 25%.

Полското производство на пипер тази година се прогнозира да е 55 хил.т (-7% спрямо 2022 г), а общото производство да достигне 58 хил.т. Вероятността с отклонение от ±5% от това производство се изчислява на 50%. Вероятността за по-високо производство от посочените диапазони се измерва на 20%, а песимистичният сценарий се оценява с 25% шанс.

Оценката за средното производство на краставиците за 2023 г. с грешка ±5% е изчислена на 46 хил.т (-2% спрямо 2022 г) при вероятност от 45%. Оптимистичният сценарий за по-голяма реколта е оценен на 25%, а песимистичният сценарий се прогнозира с вероятност от 30%.

Исторически високи цени

Изкупните цени на домати, пипер и краставици са на рекордни равнища в исторически план.

Средните изкупни цени на доматите по данни на НСИ се изчисляват на 1,43 лв/кг, което е с 43% нагоре в сравнение с последните 5 години.

Средните изкупни цени на краставиците за 2022 г. се изчисляват на 1,53 лв/кг, тоест около 19% ръст за последните 5 години.

При пипера изкупната цена за 2022 г. е 0,87 лв/кг, което е 18% нагоре в сравнение с последните 5 години

 

Leave a Comment