16 750 000 евро е компенсацията от ЕС за България заради селскостопанския внос от Украйна

Разрешено е средствата да се увеличат с още 100% от националния бюджет. Помощта трябва да се изплати до 30 септември
Полша получава 29,5 млн. евро, Румъния 10,05 млн.

слънчогледКомисарят по земеделие Януш Войчеховски представи предложението на Комисията пред министрите на земеделието на вчерашното заседание на Съвета по земеделие. На стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв, тази подкрепа се очаква да компенсира засегнатите фермери за икономическите загуби, дължащи се на увеличения внос на зърнени и маслодайни семена, и да ограничи въздействието на пазарните дисбаланси върху техните решения за засаждане.

Финансовата помощ ще бъде разпределена между трите държави-членки, които след това ще я разпределят на фермерите възможно най-скоро. Комисията предлага да се разпределят 29,5 милиона евро за Полша, 16,75 млн. евро за България (~ 33 млн. лева и по-точно 32 866 370 лв.) и 10,05 милиона евро за Румъния . Трите държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 100% с национални средства, което би възлизало на обща финансова помощ от 112,6 милиона евро за засегнатите фермери.

Сумите са изчислени въз основа на оценката, изпратена от засегнатите държави членки. Комисията е анализирала ситуацията, разглеждайки прекомерното предлагане на продукти на национално и регионално ниво и възможното въздействие върху цените на местното производство. Натискът върху логистичните вериги, който оказва влияние върху цените и пазарните възможности за фермерите в близост до границата, също беше взет предвид, особено за Румъния.

Комисията ще очаква плащанията на земеделските стопани да бъдат извършени до 30 септември 2023 г., като трите страни също ще уведомят Комисията как са разпределени средствата и как са помогнали на фермерите, наред с други неща.

Проектомярката на Комисията, под формата на регламент за прилагане, в момента се обсъжда с държавите-членки, които ще гласуват по нея на заседанието на комисията за обща организация на селскостопанските пазари, насрочено за 30 март . Ако мярката бъде одобрена, тя ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз в началото на април и ще влезе в сила в деня след публикуването й, за да могат България, Полша и Румъния да я прилагат незабавно.

Leave a Comment