НАЗ реши: Ефективен протест при 4 северни гранични пункта в последните дни на март

Зърнопроизводителите имат само едно искане и то е да не се удължава за България действието на регламента, с който вносът на стоки от Украйна стана безмитен до 5 юни 2023 г.

лого НАЗНационалната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) разпространи свое решение, взето днес от УС на асоциацията, за тридневен протест.

Решението е изпратено до президента, премиера и земеделския министър.

Ефективният протест ще се проведе на северните гранични пунктове при Видин, Русе, Силистра и Кардам на 29.03.2023 г., 30.03.2023 г. и 31.03.2023 г.

Искането на зърнопроизводителите е едно и то е към Брюксел: Да не се удължава за България действието на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна. Регламентът, който започна да се прилага миналата пролет имаше краен срок на действие 5 юни 2023 г. Наскоро обаче комисията заговори за удължаването му.

В писмото се посочва, че НАЗ координира протестните си действия с целия земеделски сектор на България, Румъния и Полша.

Ето и текста на писмото:

Относно: Решение на УС на НАЗ за провеждане на ефективни протестни действия   

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

На заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), проведено на 24.03.2023 г. в гр. София,

като се взе предвид:

силно влошената конкурентоспособност на българските земеделски производители, вследствие на либерализираната търговия със селскостопански стоки с Украйна; тежката ситуация в сектор „Земеделие“ – родните земеделски стопани са изправени пред реалната заплаха от масови фалити, невъзможност за изплащане на рентите и значителна междуфирмена задлъжнялост; липсата на обичайната пазарна активност от страна на търговците за закупуване на български зърнени и маслодайни култури; фактът, че пазарните цени през последните няколко месеца на всички масово отглеждани зърнени и маслодайни култури не покриват разходите, направени за тяхното производство; пълните със земеделска продукция складове на зърнопроизводителите близо два месеца преди жътва, поради блокиране на местния пазар от интензивния внос на зърнени и маслодайни култури от Украйна и невъзможността за реализация на българската зърнена и маслодайна продукция, 

Управителният съвет на НАЗ взе решение за провеждане на ефективни протестни действия на 29.03.2023 г., 30.03.2023 г. и 31.03.2023 г. на граничните пунктове при Видин, Русе, Силистра и Кардам. 

Българските земеделски производители пристъпват към ефективни протестни действия с едно единствено искане:

Да не се удължава за България действието на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна. 

НАЗ координира по-нататъшните си протестни действия съвместно с целия земеделски сектор на България, Румъния и Полша. 

С УВАЖЕНИЕ:

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

/ПРЕДСЕДАТЕЛ/

 

Leave a Comment