Над 80% от физическите лица декларираха пред НАП онлайн доходите си

Крайният срок за входиране на годишни декларации е 2 май

НАП в ПловдивБлизо 130 000 души са декларирали пред НАП Пловдив доходите си, получени през 2022 г., 8 дни преди изтичането на крайния срок  – 2 май. Повече от 80 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. Над 5 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 19 400 са ги подали в офисите на приходната агенция в Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Стара Загора, Смолян и Хасково, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2022 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Декларация подават земеделските стопани, както  и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем,  от продажба на имущество,  както и други доходи подлежащи на облагане с данък.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.

Едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2023 г. В случай че тези лица  са получили и други доходи,  например – от наем,  то следва този доход да го декларират в срок до 2 май, уточняват още от НАП Пловдив. В срок до 30 юни следва да подадат своите декларации и физическите лица /без регистрация като ЕТ/, които през 2022г. са извършвали електронна търговия.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени близо 100 млн. лв.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

 

 

Leave a Comment