Архитект® – за резултати като по проект!

През последните няколко години средният добив от слънчоглед в България варира в много тесни граници. Преимуществата на съвременните слънчогледови хибриди не винаги успяват да компенсират ускорения темп на промени в климата и неговото негативно влияние. Производителите на слънчоглед имат нужда от подкрепа в постигането на трайно високи и стабилни добиви, отговарящи на направените инвестиции. Такава подкрепа идва от световният лидер в химията БАСФ с представянето на първият растежен регулатор и фунгицид в слънчоглед – Архитект®.

архитект

Архитект® е единствена по рода си, уникална иновация с многостранен ефект върху слънчогледа и възможност да осигури по-висока рентабилност на производството.

Архитект® е 3 компонентен оптимизатор на физиологията и растежа на слънчогледовите растения, осигуряващ и фунгицидна защита от болести. За постигане на целите с които е натоварен Архитект се грижат активните компоненти – мепикват-хлорид, прохексадион-калций и най-широкоспектърния стробилурин – пираклостробин.

Ефектът от Архитект® приложен във фаза 2-ро развито междувъзлие на слънчогледа е без аналог, постигайки ключови предимства:

Screenshot_1

 

Как всичко това се реализира на полето?

Архитект® управлява физиологията на растенията, като ги кара да се грижат по-добре за себе си – хранят се по-ефективно и усвояват вода по-ефективно, като в същото време използват по-малко енергия за поддържане на жизнените процеси. Растенията вече не изразходват ресурси за нарастване във височина и формиране на голяма биомаса. Те остават по-компактни, процесите се ускоряват, ресурсите стигат по-бързо до листата и питите, а корените задоволяват нуждите им по-успешно, дори в условия на воден дефицит и високи температури. Архитект® създава растения, които са по-подготвени за предстоящите изпитания в най-критичните фази от развитието на слънчогледа – цъфтеж и наливане на зърното.

  • Screenshot_2Архитект® намалява височината на растенията средно със 17 см. Посевите стават по-изравнени, а един от 3те основни компонента на живота на растенията – светлината, успява да достигне до по-долните етажи от листа. Съчетанието от повече светлина и ускорената дейност на ензима нитрат редуктаза, води до увеличаване на фотосинтезата, давайки възможност на растенията да работят на максимални обороти. В същото време ниските растения осигуряват много по-добра устойчивост на стъблено пречупване и полягане.
  • Screenshot_3Архитект® изгражда средно 20% по-голяма коренова система с повече вторични корени, разпростираща се по-дълбоко в почвата. Когато Архитект® бъде приложен във фаза 2ра-3та двойка листа на слънчогледа, растенията се справят по-успешно със сушата и високите температури. Те усвояват вода и хранителни вещества в по-големи обеми и по-ефективно през цялата вегетация, и най-вече през трите най-важни, но и най-критични летни месеци. Благодарение на мощната коренова система, посевите са много по-устойчиви на кореново полягане, дори при обилни дъждове и бури, придружени със силни ветрове.
  • Архитект® има изключителен ефект върху репродуктивните органи на слънчогледа, като увеличава размера на питите средно с 10%. Питите стават и по-изравнени, броят на семките се увеличава, а озърняването е по-добро в централната част. По този начин Архитект® има пряк позитивен ефект върху основния стопански показател – добива.
  • Архитект® работи не само в посока увеличаване на продуктивността на растенията, но опазва потенциала за добив като подобрява здравината на стъблата и защитава посевите от основните болести по културата. След третиране, стъблата на слънчогледа увеличават диаметъра си с 10%, като по този начин се намалява значително риска от пречупването им при силен вятър, механични въздействия или натиск от болести. Пираклостробин като част от Архитект® работи в симбиоза със съставките регулиращи дебелината на стъблото, като защитава посевите от основни болести по слънчогледа като алтернария, склеротиния, фома и фомопсис.

Цялостният, многопластов ефект от Архитект® върху растенията е незаменим в условия климатичен стрес, а отражението върху добива далеч надхвърля направената инвестиция. Докато всички останали продукти са ефективни когато растенията са в добра кондиция, Архитект® създава самите растения – с нужната архитектура и възможностите, за да се справят по-успешно с предизвикателствата на времето.

Архитект® е връзката между потенциала за добив и реализирането му на полето!

От БАСФ – Решения в земеделието

 

 

Leave a Comment