Агрометеорология за май: По-високите температури след 10 май ще ускорят вегетацията на полето

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ  

пшеницаВ началото на май агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури и много добри почвени влагозапаси – следствие от падналите значителни валежи през април във В.Търново – 112 l/m², Шумен – 108 l/m², Разград – 111 l/m², Силистра – 83 l/m², Добрич – 87 l/m², Елхово – 121 l/m², Ст.Загора – 99 l/m², Карнобат – 85 l/m² и надвишили на места в Централна и Източна България два пъти месечната норма.

Прогнозираните валежи през първото десетдневие на май ще поддържат високо нивото на влагозапасите в 50cm и 100cm почвени слоеве над 85% от пределната полска влагоемност (ППВ). Те ще се отразят благоприятно на встъпилите в репродуктивен стадий от развитието си зимни житни култури, които на този етап от развитието си са с повишени изисквания към влагата в почвата. През този период при пшеницата и ечемика ще протичат фазите вретенене, начало на изкласяване и фаза изкласяване при посевите на отделни места в Дунавската равнина.

В началото на вторато десетдневие се прогнозира повишение на температурите, нормализиране на топлинните условия и ускоряване на вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури.

Развитието на земеделските култури през втората половина на май ще протича при температури близки до климатичните норми. През този период цъфтежът, оплождането, формирането и наливането на зърното при зимните житни култури ще се осъществява при добро съчетание на топлина и влага. В края на третото десетдневие при част от посевите с пшеница и ечемик в югоизточните райони и на места в Дунавската равнина ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост.

През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на май при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие.

Честите валежи през май ще създават условия за развитието на редица гъбни болести: ръжди (кафява, жълта), септориоза и фузариоза по пшеницата; мани по зеленчуковите култури и лозата; сачмянка и струпясване по овошките, сиво гниене по ягодите, кафяво гниене по зреещите плодовее на ранните сортове череши. През месеца по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има през втората половина на първото десетдневие, в средата и в края на второто и през последните дни от месеца.

През май градушките са обичайно явление. При повреди от градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури при първа възможност е желателно да се третират с медсъдържащи фунгициди за намаляване риска от вторични зарази с патогени и по-бързо калциране на раните.

Leave a Comment