Евростат: България единствена отчита през март спад в цените на олио и мазнини

Инфлацията при храните продължава и в първото тримесечие на 2023 г.

бутилка олиоСлед значителните повишения през 2022 г. цените на храните продължиха да растат през първото тримесечие на 2023 г., като маслата и мазнините са сред продуктите с високо поскъпване. Данните за март 2023 г. показват, че цената на маслата и мазнините в ЕС е била средно с 23% по-висока спрямо март 2022 г., съобщава Евростат.

Пикът в годишния темп на промяна настъпи през декември 2022 г. (+32% в сравнение с декември 2021 г.), което показва спад от 9 процентни пункта през първите три месеца на 2023 г. Това предполага, че темпът на инфлация за масла и мазнини започва да се забавя. 

За сравнение: увеличението на цените на маслата и мазнините, регистрирано между март 2021 г. и март 2022 г., е +18%, а между март 2020 г. и март 2021 г. е +1%. 

През март 2023 г. почти всички страни от ЕС отчетоха ръст на годишната инфлация при олио и мазнини. 

Най-високо увеличение на годишната инфлация при маслата и мазнините е регистрирано в Унгария (+33% спрямо март 2022 г.), следвана от Дания (+32%) и Белгия (+31%). 

За разлика от тях, най-малко повишение на цените е регистрирано в Хърватия (+6%), Австрия (+12%) и Чехия (+16%), като България е единствената страна, която отчита спад (-1%). 

Leave a Comment