Заповед: Максималното застрахователно обезщетение за лозя е 3 705 лева/хектар

лозето на Вила ЮстинаСъс заповед на министъра на земеделието Явор Гечев е определен максимален допустим размер от 3 705,17 лева на застрахователно обезщетение по мярка „Застраховане на реколтата“ от Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019–2023 г.  за заявления, подадени през финансовата 2023 г.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете ТУК: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/05/15/zapoved_zastrakhovane_2023_rd09-502_11052023.pdf.

Leave a Comment