Стопани със 100% пропаднали площи през 2022 г. несправедливо са изключени от „украинската помощ“

Димитричка Търпанова Архивна снимка на Агро Пловдив

Димитричка Търпанова
Архивна снимка на Агро Пловдив

Стопани на трайни насаждения, които притежават протокол за 100 процента пропаднали площи през 2022 г., са изключени от подпомагане по държавната помощ заради войната в Украйна, съобщи Димитричка Търпанова от Добруджанския овощарски съюз.

Тя казва, че това е неправилно решение от страна на властите.

„Миналата година, независимо от това дали имат или нямат унищожена реколта, всички стопани на трайни насаждения с регистрирани площи получиха подпомагане по „украинската помощ“.

Тази година системата отхвърля компенсираните за напълно пропаднали площи овощари, тъй като в нея фигурират само производителите, които през декември 2022 г. са отчели добиви, за да получат обвързана подкрепа. Пострадалите от природни бедствия нямат добиви миналата година и затова не са сред бенефициентите на тази държавна помощ“, посочи Димитричка Търпанова.

Това е несправедливо, тъй като овощарите, независимо от това дали имат или нямат реколта, правят разходи за поддържане на градините. Те поливат, провеждат растителна защита, извършват торене и резитби, изброи браншовикът.

Само през тази седмица (от 15-ти до 19-ти май) за помощта заради военната агресия могат да кандидатстват стопаните, които са пропуснали сроковете за заявяване през април.

„В този допълнителен прием трябва да се даде възможност на колегите, които бяха извън списъците, да кандидатстват, за да може в тази трудна в климатично и пазарно отношение година, да продължат дейността си“, счита Димитричка Търпанова.

Leave a Comment