НСИ: Цените в растениевъдството падат в първото тримесечие с почти 13% , в животновъдството растат с 20 на сто

За година цените на живите прасета са скочили с 57 процента, на бройлерите с 31, на едрия рогат добитък с 18,4%
Спрямо първото тримесечие на 2022 г. слънчогледът е надолу с 25 на сто, а спрямо 2022 г. пшеницата е поевтиняла с 16%, слънчогледът с 18

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. се повишава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 8.6% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството – с 36.8%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 5.9%, като в растениевъдството те се понижават с 12.8%, а в животновъдството се увеличават с 20.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. се увеличават цените на зърнените култури – с 2.1%, докато цените на техническите култури регистрират спад – с 22.9%, в резултат на намалението на цената на слънчогледа – с 25.2%.

Цената на меката пшеница отбелязва лек спад от 0.9%.

прасеСпрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 36.7% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък – с 18.4%, свинете – с 57.0%, и на бройлерите – с 31.1%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 36.9%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 23.7%, и на кокошите яйца за консумация – със 71.7%.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. по-ниски са цените на зърнените култури – с 11.6%, в резултат на спада на цените на меката пшеница – с 16.1%, а при техническите култури намалението е в размер на 16.0% в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед – с 18.2%. Това намаление не може да бъде компенсирано от ръста на цените на фуражните култури – с 6.8%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 16.7%, в резултат от повишаването на цените на свинете – с 24.8%, и на птиците – с 12.3%.

Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 23.6%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 16.3%, и на кокошите яйца за консумация – с 42.5%.

НСИ Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. е по-висок с 5.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и по-нисък с 1.5% спрямо 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 23.2%, електроенергията и горивата – с 0.1%, продуктите за растителна защита – с 3.3%, ветеринарномедицинските продукти – с 8.3%, и фуражите – с 25.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал – с 13.4%, ветеринарномедицинските продукти – с 3.1%, и фуражите – с 9.2%.

 

Leave a Comment