Вредители по лозата през май

Информация на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 11 май 2023 г.

ЛОЗЯ

лозя, асма, ресаШарен гроздов молец /Lobesia botrana/

През месец април е установен масов летеж и начало на яйцеснасяне в област Благоевград. Начало на летеж на пеперудите е установено в областите Бургас, Кюстендил, Пазарджик и Търговище.

Жълт лозов акар /Schizotetranychus viticola/

Излизане на възрастните женски в средата на месец април се наблюдава в района на Пловдив.

Екскориоза /Phomopsis viticola/

Установени са първи симптоми в област Бургас. Извършени са предпазни третирания в областите: Бургас, Враца, Плевен и Пловдив.

Брашнеста мана /Oidium tuckeri/

Наблюдават се първи симптоми на патогена в област Благоевград. Извършена е растителна защита в областите Благоевград, Варна и Пловдив.

Leave a Comment