Ден на фермера, Садово: Внимавайте за жълта ръжда и септория при житните

СадовоПо-ниските температури и падналите повсеместни наднормени валежи в страната през април и май благоприятстват развитието на някои болести по житните култури, обърна внимание в „Деня на фермера в Садово“ фитопатологът на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ проф. Петър Чавдаров. По традиция институтът провежда събитието около месец преди жътвата, за да покаже своите нови и стари сортове житни, технически и протеинови култури пред гостите и да информира за фитосанитарната ситуация на полето. Проф. Чавдаров предупреди присъстващите, че вече са установени на някои места поражения от жълта ръжда. Каза, че очаква появата на септория, за която трябва много да се внимава. Дадени бяха и някои практически съвети за борба с тези болести.

Сортовете бяха представени от специалистите по тези култури, които работят в Селекционно-генетичния отдел и програмата по Растителни генетични ресурси. Специално внимание беше отделено, както на старите сортове пшеница Садово 1 и Победа, които все още са стандарти за група А и група В в ИАСАС, така и на най новите сортове Надита, Сашец и Блан, които тепърва навлизат в полята на фермерите. Най-голям интерес беше проявен към най-новия сорт пшеница на България – Яйлзла, признат през 2022 г. Той се представя за първи път на земеделците и за него е характерно съчетаването на отлични хлебопекарни качества и потенциал за висок добив.

В заключение беше обобщено, че условията през 2023 г. са благоприятни за високи добиви при житните култури, но такива ще получат тези производители които се справят с болестите по посевите. Гостите бяха запознати и с приетата интервенция II.А.10 за допълнително субсидиране при използване на български сортове пшеница, които са устойчиви към климатичните условия на страната ни.

Директорът на ИРГР – Садово доц. д-р Катя Узунджалиева подписа два договора за научно сътрудничество – с Казахстански национален аграрен изследователски Университет (KazNARU) – Алмати и с Казахстански научно-изследователски институт по земеделие и растениевъдство (KazNIIZR) – Алматинска област в области от взаимен интерес. Официален представител на KazNARU е проф. д-р Гулвира Есенбаева – преподавател в Катедра „Агрономство, селекция и биотехнологии“. Програмата на посещението включваше посещение на Националната генбанката, Музея на земеделската наука в Садово и участие в Открит ден на ИРГР.

Leave a Comment