Ферма за свине-майки край Съединение с проект за отглеждане на прасета за угояване

От РИОСВ отговарят, че е необходима оценка на въздействието върху околната среда заради очаквано замърсяване

свине прасетаЗа пореден път фирма „Нодос фарма“ЕООД е внесла в РИОСВ Пловдив инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (от 25 до 140 кг) в землището на град Съединение.

Намерението на фирмата е да настани в четири съществуващи сгради около 1920-1950 прасета в боксове, след като помещетията претърпят вътрешна реконструкция. Сградите са собственост на овцефермата „Верде фуудс“ и ще се ползват под наем.

Прочети още: Модерна ферма с френски овце Лакон край Съединение добива средно 350 литра от овца

Фирмата има в близост ферма за отглеждане на свине-майки, която е построена през 2015 г.

Според проекта изгребаната при почистване слама, която служи за постеля на животните, ще се извозва до съседен имот, където се намира инсталация за биогаз, собственост на „Грийн форест Проджект“АД.

Имотът е застроен и има напълно изградена инфраструктура в него, включително пътища, се посочва в предложението.

Отговорът на РИОСВ е, че трябва да се изготви ОВОС. Причината за преминаване през тази процедура е в очакваните емисии на органични вещества, миризми и отпадъци, с потенциал да предизвикат замърсяване и дискомфорт на околната среда дори при спазване на технологична дисциплина.

От своя страна Басейновата дирекция в Пловдив отговаря, че няма против изграждането на фермата за угояване на прасета. Подобен е отговорът и на Регионалната здравна инспекция.

 

Leave a Comment