За 9 месеца са освободени 1486 служители от системата на Министерството на земеделието

МЗХ

С най-много напуснали по време на служебния кабинет до 30 април т.г. е Селскостопанска академия

За периода от 2 август 2022 г. до 30 април 2023 г. от търговските фирми към Министерството на земеделието са били освободени 297 служители, най-много от които са работели в „Напоителни системи“ЕАД.

От другите структури към министерството са си тръгнали 421, които са били назначени с трудови договори, още 211 по служебно правоотношение. На 556 са били прекратени гражданските договори.

Това посочва в писмен отговор на въпрос на депутата Христо Проданов земеделският министър Явор Гечев.

Отговорът с броя на освободените служители е в таблична форма и в него не е посочено колко от освободените са били в пенсионна възраст, колко са напуснали по взаимно съгласие. Числото на освободените заместник-министри не е включено.

От таблиците се вижда, че сборът на освободените служители в системата на Министерството на земеделието за посочения период от 9 месеца е 1486. Този период обхваща времето от встъпването в длъжност на служебния кабинет до края на април.

 

Най-голям брой освободените по трудови правоотношения служители има в Селскостопанска академия – 209. Там прекратените граждански договори са 443. Така академията е намаляла с 652 души персонал при общ състав около 2500 човека.

В „Напоителни системи“ са освободени общо 259 служители, от които 253 са били с трудови договори, 5 с договори за управление и още 1 назначен на граждански договор.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), в това число и областните дирекции, се е лишила от 69 назначени с административен акт, 53-ма с трудови договори и още 89, които са били на граждански договор. Общият брой е 211.

Изпълнителната агенция по горите, в т. ч. и териториални структури и поделения,се е сбогувала с 24 назначени по служебни правоотношения, 50 с трудови договори и още 19 с граждански договори или общо 93-ма.

От Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ са си тръгнали 60 човека с трудови договори и още 5 назначени с административен акт (по служебно правоотношение).

В областните дирекции „Земеделие“ най-много е пострадала дирекцията в Силистра, където са освободени 12 назначени по служебно правоотношение и 3-ма с трудови договори.

От Пловдивската дирекция „Земеделие“ са си тръгнали 7 души, назначени по служебно правоотношение, и още 4-ма на трудови договори.

Следва дирекцията в Хасково, където са освободени 8 назначени с административен акт и един, който е бил с трудов договор.

 

Leave a Comment