Заради забавянето на Кампания 2023 е възможно да няма основно плащане през декември

агроекологияЗакъснялото приемане на наредби, свързани с прилагането на Стратегическия план, блокира вписването и чертаенето в Системата за електронни услуги (СЕУ).

Очертава се голямо забавяне на Кампания 2023 г. за подаване на заявления за подпомогане.

ДФ „Земеделие“ съобщи не веднъж, че заявяването не е възможно за интервенции, за които няма влезли в сила наредби.

От сайта на министерството на земеделието се вижда, че проектонаредбата за интервенциите под формата на директни плащания е публикувана на 23 май и ще се обсъжда до 6 юни.

Проектонаредбата за интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ е публикувана на 19 май и ще се обсъжда до 19 юни.

На проектонаредбата за интервенциите в областта на околната среда и климата, и хуманното отношение към животните е отреден същия срок за обсъждане.

След като мине времето за обсъждане, наредбите трябва да се обнародват в „Държавен вестник“, което си има своето технологично време.

От МЗм съобщиха през април, че кампания 2023 трябва да приключи до 30 юни, като до 5 юни е срокът за регистриране без санкции.

Приключването до 5 юни, а дори и до 30 юни, на този етап изглежда невъзможно.

„Забавянето на една такава кампания води след себе си последствия по отношение на мониторинга, на плащането в края на годината, на задържането на животните. Това е много голямо забавяне. Аз не знам дали до края на юни ще успеем да приключим, защото проектонаредбите излизат по 7-8 на месец и няма време да се четат и да се поправят“, каза Димитричка Търпанова от Добруджанския овощарски съюз.

„За да се стигне до плащане към фермерите, трябва да се изпълнят поредица последователни операции. В досегашния програмен период през декември излизаше предварителния слой, на база на който се плащаше авансово СЕПП.  През февруари беше готов окончателният слой, по който се изчисляваха всички плащания. Сега, въпреки че термините са различни, ще имаме същите срокове.“

„Докато приключим чертаенето, ние ще сме обрали продукцията“, предположи г-жа Търпанова.

„Освен това няма контроли, които да предпазят производителят от грешки“, добави тя. „Може да кандидатстваш по една мярка, която да изключва кандидатстването по друга, а  допуска да отбележиш трета. Но докато чертае, производителят може да обърка кое е допустимо и кое не е, тъй като липсват контроли в СЕУ, които да казват „това може; това не може.“

Животновъдите също имат проблем, тъй като в много от схемите не е заложено условието да имаш животни, за да ползваш пасище. „Поне от пет години все това говорим – че пасищата трябва да се ползват от реални животновъди. В някои схеми обаче условието липсва и това връща животновъдите при старите им проблеми“, отбеляза Димитричка Търпанова.

 

Leave a Comment