Финансово-технологичните карти за разходи по сектори ще бъдат представени пред Комитета по наблюдение

земяОт 9 до 17:30 часа на 5 юни, ще продължи първото заседание на новосформирания Комитет по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Заседанието ще бъде открито от зам.-земеделския министър Георги Събев.

Над 5 месеца след като депутатите от земеделската комисия в предишното Народно събрание връчиха, а преди това и прочетоха пред министър Явор Гечев основните си забележки към Стратегическия план, те ще бъдат разгледани на заседанието в понеделник в рамките на час и половина.

Същото време е отредено и за представяне и обсъждане на предложения на браншови организации и заинтересовани страни за промени в Стратегическия план.

Комитетът ще се запознае и ще дискутира финансово-технологичните карти за остойностяване на разходите в секторите. Именно тези карти ще се използват като основа при провеждане на политиките, в това число по направление.

На първото заседание ще бъдат представени критериите за оценка на проекти по интервенциите „Подкрепа за оперативни група в рамките на Европейското партньорство за иновации“ (Първа стъпка); интервенции в сектора на пчеларството; интервенции в сектор „Мляко и млечни продукти“; интервенция по ВОМР  – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие.

Leave a Comment