От днес се заявява подпомагане по Натура 2000 и необлагодетелствани райони

Натура 2000

Новите интервенции съответстват на досешагните мерки 12 и 13 от ПРСР

От днес, 6 юни 2023 г., със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023. Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Прочети още: Наредба №7 за плащания в неблагоприятни райони е обнародвана със ставки от 152 до 19 евро/хектар
Наредба №6 за плащания в зони от Натура 2000 е обнародвана
 

Leave a Comment