От 3443 регистрираните тютюнопроизводители станаха 7374

сорт БасмиБроят на регистрираните тютюнопроизводители се увеличи за година със 115 процента: от 3443-ма те станаха 7374. Данните изнесе пред БНР председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев.

Той обясни, че до миналата година интересът към регистриране е бил слаб, тъй като националното подпомагане се е извършвало на база референтните 2007, 2008 и 2009 година. През настоящия програмен период референтни са 2016-та до 2018 г. Производителите на тютюн могат да изберат най-силната от тези три години и оттук до 2027 г. да получават преходна национална помощ спрямо избраната година. Те трябва да направят своя избор на година до края на юни.

Друга възможност за по-добри субсидии ще дадат измененията и допълненията на Закона за тютюна, предложени от депутати на ДПС.  Те предвиждат тютюнопроизводителите да могат да представят счетоводни документи за продадени количества тютюн през референтните 2016-2018 г., които да се впишат в Регистъра на тютюнопроизводителите. Законопроектът мина миналата седмица на първо четене с пълно одобрение през Комисията по земеделието, храните и горите. Основният мотив за промените е, че Регистърът е въведен през 2017 г. и докато се утвърди са минали години, през които производителите не са били запознати с изискването за ежегодно вписване на договорите и продадените количества тютюн.

Сред другите причини за рязкото увеличаване на броя на регистрираните тютюнопроизводители  е изискването пред бенефициентите на европейски и национални помощи да са активни стопани. Това се доказва с регистрация по Наредба 3 от 1999 г., а за тютюнопроизводителите и с вписване в секторния регистър.

Цветан Филев добави като постижение, че е сменен подходът на изчисляване и разпределение на единичните ставки по сортови групи тютюн.

Leave a Comment