В сайта на БАБХ може да откриете одобрените торове, подобрители, биоактивни вещества, ПРЗ и много други

БАБХВъв връзка с прилагането и контрола на Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, в секция Регистри на страницата на БАБХ е публикувана Извадка от електронния регистър на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати.

Продуктите са посочени в екселска таблица, като за всеки един освен наименованието, е написано и името на производителя, на притежателя на удостоверението, на състава на продукта и начина на прилагане.

В същата екселска таблица през съдържанието най-отдолу чоже да сменяте групите, които са „Органични почвени подобрители“, „Микробиални торове“ и „Биологично активни вещества“.

В същата секция фигурира и Регистър на торове и други продукти за наторяване, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба.

По-надолу можете да откриете Регистър на развъдни стада за птициРегистър на фирмите и центровете, представящи обучение за защита и хуманно отношение към животните в кланицаРЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ И/ИЛИ С МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМСписък на разрешените за пускане на пазара и употреба ПРЗ: Растежни регулатори; Нематоциди; Лимациди/Молюскоциди; Родентициди; ФеромониСписък на регистрираните производители, вносители и разпространители на активни вещества и други.

Всеки регистър, качен в секция Регистри, може да бъде намерен по ключова дума чрез търсачката в горния ляв ъгъл на същата секция. За същата цел може да се използва и търсачката в горния десен ъгъл на сайта.

Leave a Comment