3 202 млади фермери получиха допълнителни средства по СЕПП

дете млад фермерДържавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 2,4 млн. лв. (2 405 873 лв.) по схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Финансовата помощ е разпределена между 3 202 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2022 и са отбелязали участие по МЗС.

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години.

Компенсаторната подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.

До 20 юни предстои и плащането на средствата по схемата за дребните земеделски стопани (ДЗС) за Кампания 2022.

Leave a Comment