Центърът за върхови постижения в Пловдив се включи в консорциум за разработка на екопродукти за растителна защита

Мащабният научен проект CropPrime ще се прилага четири години, финансиран по европейска програма

наука, растения, Българският Център за върхови постижения в растителната наука (ЦРСББ), базиран в Пловдив, се присъедини към академични институции от Европа, Африка и Южна Америка за разработване на ново поколение натурални продукти за растителна защита.

Мащабният научен проект CropPrime, който обединява международния научен консорциум, има за цел да разработи иновативни и екологични препарати за защита на растенията от абиотичен и биотичен стрес. Проектът е на стойност 1 млн. евро и се финансира по програмата на Европейския съюз HORIZON-Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (MSCA-SE), която реализира изследователски дейности чрез мобилност на персонала и институционален трансфер на знания.

В научния консорциум участват изследователи от Менделови Университет в Бърнo (Чехия), Фламандски институт по биотехнологии – Център по Растителна Системна Биология, Гент (Белгия), Биологичен Център – Чешка Академия на Науките (Чехия), Институт по молекулярна и клетъчна биология в Росарио (Аржентина), Институт Джеймс Хътън (Великобритания); Университет на Йоханесбург (Южна Африка), както и биотехнологичната компания BioAtlantis Ltd. (Ирландия).

Амбициозният научен проект е с продължителност четири години и има за цел да разработи растителни биостимуланти на базата на естествени съединения и екстракти. Учените ще изследват и разработят фунгициди на базата на растителни РНК молекули за намаляване на гъбичните инфекции в стопанско-значими култури с ефикасност, еквивалентна на синтетичните фунгициди. Разработените растителни фунгициди ще имат за цел да осигуряват най-малко 90% намаляване на патогенни инфекции и ще бъдат без биоразградими и без токсични ефекти върху околната среда. Акцент в научните изследвания ще бъде поставен върху проучване въздействието на биоактивни молекули, изолирани от екстрактите от морски водорасли.

Резултатите от научния проект ще допринесат за разработването на иновативни натурални продукти, които ще могат да се използват ефективно от земеделци и агрономи за превенция и защита на растителните култури от неблагоприятни климатични условия (суша, топлина, студ, вода и др.) –  стресове, които се увеличават все повече заради глобалните климатични промени. Експертният опит на консорциума ще бъде насочен към оптимизиране на съществуващи формули за растителна защита с природни продукти, за да се осигури ефикасност, която да бъде статистически еквивалентна на синтетичните препарати.

Повече информация за проекта: https://www.cropprime.eu/

Leave a Comment