САРА очаква по-късна жътва и 510 кг/дка среден добив от пшеница

жътва в БоздугановоЦентърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) очаква прибирането на житните култури и рапицата да закъснее заради по-високата влага.

На базата на исторически климатични данни и падналите валежи през важните за зърнопроизводството месеци, очакванията на икономистите са средният добив от декар пшеница да е 510 кг, а цялата пшенична реколта в страната да възлезе на 6,3 милиона тона. Данните за миналата година също бяха за национално производство в размер на 6,3 млн. тона. Вероятността за този сценарий се изчислява на 55%, докато песимистичният развой се пресмята с шанс 30%. Прогнозите на европейския мониторингов център JRC Mars са за добив от 5,68 т/ха.

Текущата оценка за добива при ечемика е от 490 кг/дка, а показателите на JRC Mars са за 5,23 т/ха. Най-вероятностните обеми при ечемика ще възлязат на 560 хил.т.

Оценките за средните добиви при рапицата се очаква да бъдат около 270 кг/дка, а на JRC Mars са за 304 кг/дка. Общото количество на добитата рапица се прогнозира на 305 хил.т. с разлика ±5%, при вероятност до 50%. Песимистичният сценарий се изчислява с шанс от 30%, а оптимистичният вариант, където добитото количество да е с над 5% от най-обичайния сценарий е 20%.

Международни пазари

FOB цените от Русия в края на м.май остават с низходящ тренд. FOB цените при хлебната пшеница са 257 US$/т, ечемик – 235 US$/т, фуражна пшеница – 235 US$/т, царевицата – 246 US$/т.

FOB цената на слънчогледово олио продължава да пада до 830 US$/т, като този спад отразява слабото световно търсене.

Прогнозите на USDA за световната реколта при пшеница 2023/24 г. са за много високи нива от 790 млн.т. Същевременно при основните страни износителки каквито са Русия, Украйна и Австралия се очаква с около 15% по-ниско производство от миналата година.

Около средното за последните 5 години се очаква да бъде производството на ечемик – 147 млн.т.

Силна се счита да остане реколтата при рапицата – 87 млн.т.

FOB цените на палмово масло от Малайзия към м.май тръгнаха надолу от 1020 $US до 940 $US за месец и с оглед на високите прогнози за реколтата от маслодайните култури и борсовите цени на петрола, цената ще се понижава допълнително.

Leave a Comment