Аграрното министерство предлага работна група да обсъди използването на дронове за растителна защита

В препоръки от 2022 г. Комисията предлага използването на безпилотните средства да не бъде разрешавано 3 години заради несигурността на учените

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) приветства регламентирането на употребата на дронове за въздушно приложение на продукти за растителна защита. В становище, подписано от министър Кирил Вътев, и изпратено до депутатите от Комисията по земеделието в парламента, се предлага създаването на междуведомствена работна група, която да прецени доколко и при какви правила може да се използват дроновете за третиране на земеделски площи с пестициди.

Становището е подготвено във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Проектът предлага използването на безпилотните въздухоплавателни средства – дронове, за извършване на растителна защита (РЗ). ПроектътВ него е записано при ползването на дронове да могат да се прилагат всички продукти, които са разрешени за наземно третиране.

В становището от МЗХ се припомня, че Директива 2009/128/ЕО забранява въздушното пръскане с продукти за растителна защита, като се допускат някои изключения – когато липсват алтернативи; когато се намалява отрицателно въздействие върху хората и околната среда. В директивата обаче е упоменато, че въздушното третиране се извършва с хеликоптер или самолет.

На 24 януари 2022 г. Европейският парламент е задал към Европейската комисия въпроси, свързани с използването на дронове за РЗ – дали комисията ще разреши безпилотните въздухоплавателни средства и дали ще въведе правила за използването им.

В отговор комисарят Стела Кириакидес посочва, че растителнозащитната дейност на дроновете се счита за „въздушно пръскане“ и в този смисъл е забранено от горната директива. Възможно е обаче потребителите от съответната държава да поискат дерогация. Комисарят обръща внимание, че дроновете са оборудвани с различни технологии и в този смисъл способността ним за прецизно третиране варира значително. Като цяло ЕК продължава да подкрепя напредъка в прецизното земеделие и сателитно подпомагани селскостопански приложения, отговаря Кириакидес.

На 22 юни 2022 г. ЕК е публикувала предложение за регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита, което трансформира Директива 2009/128/ЕО. Въпреки че Комисията допуска някои категории дронове, които отговарят на определени критерии, да могат да се използват в растителната защита, в крайна сметка в предложението се казва, че е целесъобразно освобождаването на дронове да се отложи с 3 години поради „научната несигурност“.

В Становището се обръща внимание, че за провеждане на въздушно третиране има изрично одобрени пестициди.

Цитирана е и Наредба № Н-6 от 2023 г. за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори (ДВ брой 37/2023 г.), с която законопроекта за промени в Закона за защита на растенията трябва да се съобрази.

Земеделският министър предлага междуведомствената работна група, която трябва да огледа проекта, да е съставена от експерти от МЗХ, БАБХ, Центъра за оценка на риска по агрохранителната верига и Министерството на транспорта и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Leave a Comment