Стопани на овощни, рози, малини и ягоди получиха помощ за зимни пръскания

Първият транш е със ставка до 324 лв./ха

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 5,7 млн. лв. (5 737 967 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2023 г. Подпомагане получиха общо  3 549 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини от 3 565 допустими за подпомагане.

пръскане, растителна защита

Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 000 лв. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.

Помощта се предоставя на два етапа. Първият е за закупуване на продукти за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. При него стопаните получават до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.

Средствата на останалите стопани, които са кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени в кратки срокове след приключване на всички административни проверки.

Leave a Comment