Пет наредби на Министерството на земеделието са вкарани в утрешния „Държавен вестник“

Критичното закъснение на подзаконовите нормативи, заради което аграрното министерство удължи срока на Кампания 2023 до 21 юли 2023 г., утре ще намери частични решения с рекордните 5 наредби на Министерството на земеделието и храните. Това се вижда от „Държавен вестник“ от 30 юни, който е публикуван само като заглавия на страницата на Народното събрание.

Впрочем дори и удължението на срока за кандидатстване до 21 юли засега е само теоретично, тъй като измененията в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни ще бъдат обнародвани утре. Именно с тази наредба срокът за кандидатстване ще бъде официално удължен от 30 юни до 21 юли.

Интервенциите, схемите и мерки, включени в Стратегическия план, са 51, като почти половината от тях ще се прилагат за първи път от тази Кампания, съобщи наскоро ДФ „Земеделие“. В СЕУ е създадена възможност за заявяване на интервенции, за които има действаща нормативна база. Именно недовършената нормативна база е причина за закъснението и стреса при производителите, чиито бъдещи субсидии зависят от правилното заявяване в системата.

Освен коригираната Наредба №4 в утрешния бр. 56 на „Държавен вестник“ ще бъдат обнародвани още

  • Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
  • Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

Leave a Comment