Борсовите цени на пшеницата са подобни на тези през 2021 г.

През седмицата цените на основните зърнени контракти на световните стокови борсови пазари продължиха да падат – в САЩ цената ФОБ на хлебната пшеница се понижи с 29.00 долара до 262.00 щ.д./тон, тази във Франция се понижи с 19.00 евро до 228.00 евро/тон. В Украйна и Русия цената падна съответно с 5 и 10 долара до 235.00 щ.д./тон за Украйна и 240.00 ш.д./тон за Русия. Движението при цените на царевицата също е надолу – в САЩ цената се понижи с 30.00 долара до 253.00 щ.д./тон, във Франция намаля с 12.50 евро до 235.25 евро/тон, Русия запази цената от миналата седмица – 228.00 щ.д./тон.

Цената на ечемика в Русия се понижи с 5.00 долара до 240.00 щ.д./тон, а във Франция намаля с цели 19.00 евро до 206.00 евро/тон. Рапицата на Euronext се котира на 435.75 евро/тон.

Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам е 950.00 щ.д./тон. Рафинираната захар продължи тренда надолу с минус 53.30 долара, достигайки до 620.60 щ.д./тон на борсата в Лондон.

В края на работната седмица Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) даде прогноза за изкупните цени на пшенища, ечемик и рапица.

Очакванията на САРА за средните изкупни цени за реколта 2023/24 при вероятност от 60%, с
грешка от ±3% е те да са 440 лв/т при пшеницата от място в Североизточна, около 410 лв/т при ечемика за Югоизточна и 830 лв/т за рапица в Североизточна България..
Песимистичният сценарий, където понижението да е над 3% от дадените средни, може да настъпи
при 20% от случаите.

На Софийска Стокова Борса АД седмицата премина със слаба активност от страна на борсовите участници.

В подкръг „Зърно“ на ССБ АД цената „купува“ на хлебна пшеница тази седмица е 400.00 лв./тон, докато цената „продава“ остава в диапазон 620.00 – 657.00 лв./тон. Анонсите за покупка на фуражна пшеница са на 320.00 лв./тон. Царевицата се предлага в диапазон от 390.00 – 450.00 лв./тон, а маслодаен слънчоглед – от 730.00 до 750.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.

Припомняме, че справка с архивни данни на Министерството на земеделието към 23 юни 2021 г. показват, че хлебната пшеница се е търгувала за 393 лева/тон, а фуражната за 380 лв. Ечемикът се е продават за 280 лева. Сделки за царевица са се сключвали на 414 лева, а за слънчоглед за 1002 лв./тон.

Leave a Comment